Предучилищна подготовка

за деца от 3до 7 годишна възраст

 •  Чрез слушане на подходящи български приказки, песнички  детето  играе,  пее, твори и научава ,обогатява българския си език .
 • Тази група помага на  децата да поддържат  добро ниво на български език или да научат езика,  за тези, при  които комуникацията в дома им не е изцяло на български език.
 • Чрез игрови подходи и методи децата научават, развиват и обогатяват говоримо и се подготвят за писменото усвояване на български език.
 • Запознават се с  България, get cialis now
  нейните красоти, творчество, корени.
 •  Децата слушат детски песнички на български език,  пеят,  разказват, играят.
 •  Запознават се с други деца, общуват с тях  и правят приятелства.

Предучилищната група предлага:

 •  Добра материална база;
 • Балансиран режим, съобразен с възрастовите потребности на децата;
 • Общуване  изцяло в българска среда;

При нас вашите деца получават нежност, топлина , грижа и приятелства.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.