Изучавани предмети

 • Български език                                                  

Формиране на комуникативно-
речеви и писмени умения.                                

 • Литература

Четене,  анализ и осмисляне на
литературното  произведение.

Извънкласно четене -Разширява детския кръгозор.

 • Роден край – Знания за човека и заобикалящата го среда.
 • История на България– Запознава getcialisnow.com
  с исторически ни корени.
 • География  на България – Местоположение, забележителности, полезни изкопаеми на  България .

Учебни седмици – 35

Учебните занятия

 • Провеждат  се  всяка  събота.
 • Учебно разписание по класове.

Учениците ползват Коледна и Великденска ваканция.

 • Сертификати:
 • Удостоверение за завършен клас.
 • Свидетелство за завършен начален етап на основното образование.
 • Свидетелство за основно образование.
 •  Удостоверенията се признават в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published.