9 item(s)
КАК  ПРАЗНУВАХМЕ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО?

 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО е най-значимият празник.
На него ние празнуваме раждането на ИСУС ХРИСТОС.
ТОЙ не е случайна личност, а  МЕСИЯ  – СПАСИТЕЛЯ на  Света.
СПАСИТЕЛ, който ни спасява не от някакво политическо, икономическо или друго робство, а от ИГОТО НА ГРЕХА И НЕГОВАТА ЗАПЛАТА, КОЯТО Е ВЕЧНАТА СМЪРТ.
РАЖДАНЕТО на ИСУС е повод за празнуване, защото то е осъществяването на най-съкровената надежда- изпълнението на обещанието дадено на човечеството от самия БОГ. В същото това време ТО е едно от НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ЧУДЕСА в човешката история.
Чрез РАЖДАНЕТО на ИСУС едно от лицата на ТРИЕДИННИЯ БОГ, ТВОРЕЦА на света, влезе в ТВОРЕНИЕТО.
МАЛКОТО БЕБЧЕ в  яслата, родено в обора БЕШЕ и Е  БОГ  ИСУС ХРИСТОС!
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО   Е ПРАЗНИК НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ, НА СЪВЪРШЕНИЯ МУ ПРОМИСЪЛ И НА БЕЗКРАЙНАТА МУ ВЯРНОСТ И МОЩ.
ПРАЗНИК, НА ТЪРЖЕСТВОТО НА МЕСИАНСКАТА НАДЕЖДА, КОЯТО СТАНА ФАКТ.
СПАСИТЕЛ СЕ РОДИ!

Continue reading

ПРИКАЗЛАНДИЯ – галерия

23 item(s)

Due to all of this, kids can remember and recollect what is coached in class easily.

One particular typical mistake a large number of women and men do while writing it, is creating an entire statement about what they’re actually going to write within the essay. Writing on such topics should end up being an excellent exercise for the head and mind. Through this sort of essayswriting.org article writing tasks, pupils might find out about various concepts by getting in their own fundamentals. Continue reading

A regular ; right educational publishing must present an all-inclusive research related to a matter that is particular.

Custom article composing isn’t a easy undertaking. A personalized writer ought to help you to manage the multi tasking strategies that have custom article creating and compiling. Such conditions pupils desire the assistance of a great custom composing business that could satisfy their writing needs and prerequisites. See our own website for extra information about leadership composition composing. Continue reading

In each function interview’s shut you will possibly be asked in the event you have any issues.

Some thing to contemplate of course is you can find ways you might get motivated to start writing the article. When you have narrowed your Theme, you are heading to desire setting an intention on your own article. What you find yourself doing here greatly is founded on the sort of essay you’re thinking about writing. Continue reading

Student provides their segment towards the party.

The construction of the reflective composition is quite much like the design of the vast majority of academic publishing. A powerful using this style might actually be to begin the article available with a account and consider the conventional educational course. In an amazingly quick dissertation ( less than 1000 text ), for instance, there’s not much room to provide a whole and comprehensive framework or structure. Continue reading

Защо е важно предучилищното възпитание?

Детето се нуждае от детска cреда, както цветето се нуждае от поливане. Чрез развитието си в тази среда, то се чувства по-спокойно и по-уверено в собствените си действия. То разменя и обогатява цвоя  опит с децата от  своята възраст и получава така нужните му умения и навици за общуване.
Първите предучилищни години  на матерния му език са важни за неговото израстване, защото полагат основите на успешното му формиране по-късно като личност. По – късно то не ще се чувства самотно, дошло от никъде и без корени. Формират се качествата: самостоятелност , инициативност, концентрация и съпричастност към конкретна нация.
В националната  общност се създават по-добри условия за развитие на положително отношение към повече неща в заобикалящата ни действителност. Децата могат да се радват на  своето детство, когато са заедно и го споделят.

You should develop results-oriented success-stories you might tell during the interview while you incomparable the interview.

Sure, several the job might not be created within this sort of brief time period, however, our custom essay writing support are shaped to fulfill any timeline. You are assured to get your custom essay just before your timeline so you might submit it on-time and obtain a good score. So, you get a defined custom article quickly! Continue reading