9 item(s)
КАК  ПРАЗНУВАХМЕ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО?

 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО е най-значимият празник.
На него ние празнуваме раждането на ИСУС ХРИСТОС.
ТОЙ не е случайна личност, а  МЕСИЯ  – СПАСИТЕЛЯ на  Света.
СПАСИТЕЛ, който ни спасява не от някакво политическо, икономическо или друго робство, а от ИГОТО НА ГРЕХА И НЕГОВАТА ЗАПЛАТА, КОЯТО Е ВЕЧНАТА СМЪРТ.
РАЖДАНЕТО на ИСУС е повод за празнуване, защото то е осъществяването на най-съкровената надежда- изпълнението на обещанието дадено на човечеството от самия БОГ. В същото това време ТО е едно от НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ЧУДЕСА в човешката история.
Чрез РАЖДАНЕТО на ИСУС едно от лицата на ТРИЕДИННИЯ БОГ, ТВОРЕЦА на света, влезе в ТВОРЕНИЕТО.
МАЛКОТО БЕБЧЕ в  яслата, родено в обора БЕШЕ и Е  БОГ  ИСУС ХРИСТОС!
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО   Е ПРАЗНИК НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ, НА СЪВЪРШЕНИЯ МУ ПРОМИСЪЛ И НА БЕЗКРАЙНАТА МУ ВЯРНОСТ И МОЩ.
ПРАЗНИК, НА ТЪРЖЕСТВОТО НА МЕСИАНСКАТА НАДЕЖДА, КОЯТО СТАНА ФАКТ.
СПАСИТЕЛ СЕ РОДИ!

Continue reading

ПРИКАЗЛАНДИЯ – галерия

23 item(s)

Защо е важно предучилищното възпитание?

Детето се нуждае от детска cреда, както цветето се нуждае от поливане. Чрез развитието си в тази среда, то се чувства по-спокойно и по-уверено в собствените си действия. То разменя и обогатява цвоя  опит с децата от  своята възраст и получава така нужните му умения и навици за общуване.
Първите предучилищни години  на матерния му език са важни за неговото израстване, защото полагат основите на успешното му формиране по-късно като личност. По – късно то не ще се чувства самотно, дошло от никъде и без корени. Формират се качествата: самостоятелност , инициативност, концентрация и съпричастност към конкретна нация.
В националната  общност се създават по-добри условия за развитие на положително отношение към повече неща в заобикалящата ни действителност. Децата могат да се радват на  своето детство, когато са заедно и го споделят.

You should develop results-oriented success-stories you might tell during the interview while you incomparable the interview.

Sure, several the job might not be created within this sort of brief time period, however, our custom essay writing support are shaped to fulfill any timeline. You are assured to get your custom essay just before your timeline so you might submit it on-time and obtain a good score. So, you get a defined custom article quickly! Continue reading